Onderzoek

Wettelijk verplicht of vooral nuttig?
Vanuit de gemeente-, provincie- en waterschapswet zijn lokale overheden op verschillende manieren verplicht hun bestuur en beleid te toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De afgelopen jaren zijn er vele lokale rekenkamers gevormd met een grote verscheidenheid aan personele invulling. Maar ook de ambtelijke organisaties hebben niet stilgezeten, maar hebben geïnvesteerd in het opleiden van interne auditors voor de interne onderzoeken.

Ondersteuning
Toch kan het zo zijn dat op een bepaald moment de capaciteit of deskundigheid niet voldoet om aan de onderzoeksvraag te voldoen. Rekenkamers en besturen kunnen dan een beroep doen op Rakiura Advies voor het uitvoeren van onderzoeken of voor de ondersteuning ervan. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het hele onderzoek uit te besteden, van het vertalen van het geselecteerde onderwerp naar een onderzoeksopzet tot aan de rapportage en de presentatie toe. Maar we kunnen ook gezamenlijk met uw onderzoekers aan de slag met dossieronderzoek, interviews en de vertaling daarvan naar bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksgebieden
Financiën, planning & control en prestatiemeting zijn de gebieden waar wij de meeste ervaring in hebben. Maar we draaien al sinds 2004 mee binnen rekenkameronderzoek en hebben vanaf de invoering van de nieuwe gemeentewet in 2003 ervaring met het opzetten en uitvoeren van doeltreffendheids- en doelmatigheidsonderzoeken voor het bestuur. Daarom kunnen we u ook goed van dienst zijn bij beleidsgerichte onderzoeken.